Fick ett e-post med följande text:

Dokumentering av Jonas Buuds inofficiella svenska rekord på 155,070 meter för 12-timmarslöpning.

Jonas Buud deltog den 10-11 april 2010 vid Tävlingen TEC – Täby Extreme Challenge på distansen 100 engelska mil, dvs 160,934 meter.
Banan består av en blandning av asfalt, grusvägar, grusstigar, motionsspår och skogsstigar.
TEC:s bana består av 16 varv som vardera är nominellt 6.25 miles (10,058 meter) långa. Banläggningen baseras på mätningar med mäthjul där varvets längd enligt gängse praxis valdes ca 0.1 promille för långt (10,067 meter enligt mäthjulet). Efter loppet mättes banan med cykel den 2021-06-17 av den legitimerade förbundsmätaren Birger Fält, med resultatet att banans varv är 0,65 promilleför lång (10,124.0 meter) och den verkliga banlängden för 100 miles är 161,983.2 meter.


Båda mätmetoderna är kalibrerade mot plant underlag. Skillnaden i uppmätt sträcka mellan mäthjul och cykel beror på att mätningar med mäthjul med hård periferi har en tendens att underskatta sträckors längd vid mätning på skrovligare terrängunderlag, vilket också finns dokumenterat i IAAF:s officiella dokument om banmätning.
Pga svårigheten att mäta med högsta precision i banans terrängpartier är onoggrannheten i TECmätningarna något större än vid mätning på asfaltbanor. För att säkerställa att den officiella banmätningen inte överskattar banans längd har dessa felkällor beaktats i den av Birger Fält angivna banlängden.

Den officiella tiden är tagen med det elektroniska systemet Sportident som är utvecklat för och är väl beprövat vid orienteringstävlingar. Vid sportident har löparna med sig en stämplingsbricka som de stämplar med vid varje varvning.
Vid TEC utnyttjades också en manuell tidtagning som backup.
Mellantider vid varje varvning är tagna både elektroniskt och manuellt.
Jonas Buuds officiella sluttid var 12 timmar 32 minuter och 4 sekunder (manuella tiden 12:32:03), vilket är inofficiellt svenskt rekord på 100 miles.

Jonas Buud passerade den 15:e varvningen på den officiella tiden
11:44:40 (manuella tiden 11:44:38). Jonas faktiska distans vid denna passering var 151,859.2 meter (15/16 × 161,983.2 meter).
Under Jonas Buuds sista varv sprang en av TEC:s tidtagningsansvariga (Esbjörn Eriksson) efter Jonas Buud och noterade Jonas Buuds exakta position efter exakt 12 timmar av loppet.
Esbjörn Eriksson hade med sig en av loppets två officiella klockor och från vilka den officiella starten gjordes. 12-timmarspunktens placering var 3 meter innan den lyktstolpe som visas i bilden nedan.

Distansen till 12-timmarspunkten har bestämts via Birger Fälts banmätning där distansen till 12 timmarspunkten är 3217 meter (sträckan till lyktstolpen i bilden ovan) minus 3 meter (enligt bilden) minus 3.2 meter (promilleavdraget), dvs 3,210.8 meter.
Jonas Buuds totala distans efter exakt 12 timmar är således 151,859.2 meter + 3,210.8 meter = 155,070 meter.
Som en extra verifiering av denna 12-timmarsdistans har Jonas Buuds kilometerfart under sista varvet fram till denna punkt (3,210.8 meter på 15:20, dvs farten 4,47/km) jämförts med medelhastigheten under sista varvet (10,124.0 meter på 47:24, dvs farten 4,41/km).
Båda dessa kilometerhastigheter inkluderar tiden för depåstoppet just innan varvet påbörjades vilket delvis förklarar den något långsammare
beräknade farten fram till 12-timmarspunkten. En snabbare fart på slutet är också förväntat eftersom en fartökning nära målgången är rimlig.

Jan Söderkvist Patrick Joyce Esbjörn Eriksson
Tävlingsledare Tävlingsledare Tidtagare